środa, 2 października 2013

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "SKO BLOG MIESIĄCA"

Szkolne Blogi to nie tylko wirtualne kroniki SKO. 
To również szansa na zdobycie cennych nagród...
LOGOsko.jpeg
Jak to osiągnąć?

Aby wziąć udział w konkursie nauczyciel - Opiekun SKO zakłada blog w serwisie szkolneblogi.pl akceptując Zasady korzystania z serwisu SzkolneBlogi.pl i Regulamin Konkursu.
Na blogu opisuje wydarzenia z życia szkoły związane z programem Szkolnych Kas Oszczędności.
Podczas każdego etapu Konkursu na blogu powinno znaleźć się minimum 5 wpisów dotyczących propagowania idei oszczędzania lub działań związanych z SKO.

Konkurs będzie trwał od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. i przeprowadzony zostanie w 9 (dziewięciu) kolejnych.

Kto może wziąć udział w konkursie? 
Uczestnik Konkursu musi spełnić wszystkie wymienione poniżej warunki:
1) Dokonać rejestracji Bloga w Serwisie i otrzymać akceptację jego założenia przez Organizatora.
2) Opisywać na Blogu prawdziwe wydarzenia związane z realizacją SKO w danej Szkole.
3) Zamieścić na Blogu podczas trwania danego Etapu minimum 5 wpisów, których celem jest promocja idei przedsiębiorczości, oraz propagowanie działań związanych z programem SKO.
4) Działające przy szkole SKO musi posiadać rachunek SKO Konto dla Szkoły prowadzony przez Organizatora. Wyjątek stanowią szkoły ponadpodstawowe dla których prowadzona jest książeczka oszczędnościowe dla Szkolnej Kasy Oszczędności z wkładem płatnym na żądanie, które zarejestrowane zostały w Serwisie do dnia 30 września 2013 r.

Kto wygrywa?
Podczas zabawy blogi konkurują ze sobą w dwóch rankingach, na „najpopularniejszy” i „najbardziej lubiany” blog.

Po zakończeniu danego etapu rywalizacji ocenie Komisji Konkursowej podlega jedynie: Ranking najbardziej lubianych Blogów, w którym pozycja uzależniona jest od liczby ocen „lubię ten blog” przyznanych przez internautów odwiedzających dany Blog.

Ranking ten tworzony jest w oparciu o mechanizm zliczania przyznanych głosów.

Na każdym z etapie Konkursu, Komisja Konkursowa wybiera 3 zwycięskie blogi spośród 10 szkół plasujących się najwyżej w Rankingu i niebędących jednocześnie laureatami poprzednich etapów rywalizacji. Dodatkowo Komisja może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia w postaci zestawu upominków dla szkół, które wykazały się szczególną aktywnością.

Laureaci Konkursu będą wybierani w oparciu o następujące kryteria:
1) Oryginalność i różnorodność przedstawionych na Blogu działań edukacyjnych związanych z działalnością SKO – 0 - 10 pkt
2) Pomysłowość w zbieraniu środków na SKO - 0 - 10 pkt
3) Promocja SKO i współpraca ze społecznością lokalną – 0 - 10 pkt Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30 pkt

Blogi, które nie zostały nagrodzone w danym etapie Konkursu biorą udział w kolejnych etapach. W czasie roku szkolnego jeden Blog może zostać nagrodzony tylko raz.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz